Park oturacağı

Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri

Park oturacağı parklarda əhalinin istifadəsi üçün istehsal edilmişdir. Məhsul iki metal ayaqlar arasına düzülmüş taxta parçalardan ibarətdir. Məhsulun metal hissələri GG25 markalı boz çuqundan, oturacaq hissəsindəki taxtalar isə müştəri istəyinə görə dəyişkən olub hər materialda olması mümkündür.

Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər

No DETAL MATERİAL

1

Dayaq

EN-GJS-250

2

Taxta

Fıstıq ağacı

3

Boru

8.8 qalvanizli

4

Bolt

8.8 qalvanizli

Digər məhsul kateqoriyaları