Laboratoriya

Mexaniki və izolyasiya sınaqları laboratoriyası

İnşaat məhsullarının sınaq laboratoriyası

Polietilen məhsullarının sınaq laboratoriyası

Sorğu göndər

Подробности чего-то

Бетонные наполнители (Песок, аланты, дробилка, гравий)

  • Химический - определение химического состава
  • Определение коэффициента трения (Лос-Анджелес);
  • Определение прочности с использованием сульфата магния;
  • Определение уровня фрагментации
  • Определение гранулометрического состава
  • Определение плотности (реальная, средняя, ​​относительная)
  • Определение органических соединений

Müraciət forması

Müraciət forması