Polietilen məmulatlar

Sayğac qutusu

Sayğac qutuları keyfiyyətli ABS plastikdən hazırlanmaqla daxili su şəbəkələrində su sayğaclarının ətraf muhitdən izolyasiya edici vasitə kim...