Sayğac qutusu

Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri

Sayğacda qüsurlar baş verdikdə, qutu rahat bir şəkildə çıxarıla biləcək formada dizayn edilməlidir.
Hər biri qutunun kilidi olmalıdır. Kilidi açan açarların tək növü olmalıdır. Yarım dövrdən sonra dayanmalı halda açarın fırlanması davam etməməlidir.
Atmosfer yağıntılarının mühafizə qutusunun içinə daxil olmaması üçün qutunun yan divarları xüsusi relyefli formada hazırlanmalıdır.
Qutuların daxili divarları termoizolyasiyalı şəkildə hazırlanmalıdır və termoizolyasiya qalınlığı 10-15 mm olmalıdır.
Qutunun divarlarının qalınlığı 4,0 ±0,5 mm intervalında olmalıdır.
Qutunun sol və sağ tərəfindəki rezinlərin (borunun daxil olduğu və xaric olduğu yerlərdə) qutunun divarına tam oturması
üçün rezinin divarının iki çıxışlı olması təmin edilməlidir. Rezinlər nisbətən sərt materialdan hazırlanmalıdır.
Sayğac qutusunun qapağını açan amortizator heç bir şəkildə qutu içərisində olan sayğac və ya boru ilə təmasda olmamalıdır. 1.8 Sayğac qutusunun arxa qapağında (divara montaj qismində) 4 ədəd divar sabitləmə hissələri (şponka+vint) olmalıdır.

Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər

No DETAL MATERİAL ƏDƏD

1

Qapı petləsi

Akrilonitril bütadion stiren (ABS)

2

2

Qapı kilidi

Akrilonitril bütadion stiren (ABS)

1

3

Kipkəc

PVC

4

4

Dupel

Plastik

4

5

Vida

Sinklə örtülmüş vida

4

6

İzolyasiya səthi

Klimafleks

(qalınlıq) 0,43 M2

Digər məhsul kateqoriyaları