Tullantı qutusu 30 L

Ümumi məlumat və spesifikasiyalar

Qapaq və vedrə EN 1561 standartına uyğun olaraq boz çuqundan istehsal olunur.
Dayaqlar isə EN 16079 standartında olan vermukulyar materialdan hazırlanır.
Hissələr bir-birinə ГOCT 5264-80 standartına uyğun olaraq qaynaq edilir.
Tullantı qabının həcmi 30 litrdir.

Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər

DETAL

ƏDƏD

Qapaq

1

Vedrə

1

Dayaqlar

1

Bolt

2

Boru

1

Pasport

1

*10 ədəddən çox olmayan bir qrup quyu qapağı üçün 1 pasportun hazırlanmasına icazə verilir.

Digər məhsul kateqoriyaları