Bulaq qurğusu

Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri

Bulaq qurğusu: Əhalinin su təlabatının yaxşılaşdırılması və su qaynaqlarına qədər olan uzaq məsafələrin qısaldılması məqsədi ilə istehsal olunmuş və ən ucqar rayon və kəndlərdə quraşdırılması həyata keçirilmişdir.
Materialı: EN 1563 standartına əsasən EN GJL 250 materialından istehsal edilmişdir.
Üzərində su israfına nəzarət məqsədi ilə zaman ayarlı (10 sn-dən sonra avtomatik qapanan) 2 ədəd su siyirtməsi ilə birgə istehsal edilmişdir. Bu zaman ayarlı siyirtmələr su israfını əngəlləməklə yanaşı latun materialı və ağızlıq filtri ilə birlikdə təmiz su axımınıda təmin edir.

Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər

No DETAL MATERİAL ƏDƏD

1

Alt Gövdə

EN-GJS 400-15

1

2

Üst Gövdə

EN-GJS 400-15

1

3

Boru 3/4

Qalvanizli polad

1

4

Kran

Latun

2

5

Boru 1/2 Qalvanizli polad

2

6

Qapaq

EN-GJS 400-15

1

7

Bolt

8.8 qalvanizli

-

Ölçü və parametrlər

A B C H1 H2 H3 SƏBƏTƏ AT
338 650 441 50 710 884

Digər məhsul kateqoriyaları