Yağış suyu barmaqlığı 5066 yüksək müqavimətli kürəvari qrafit çuqun, C250 EN 1433

Ümumi məlumat və spesifikasiyalar

Uzunluq; 498 mm
En; 137 mm
Hündürlük;14 mm
Yük sinfi; 250 kN
Material; Yüksək müqavimətli nodulyar çuqun GGG50.
Kütlə; 2.77 kq

Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər

DETAL

ƏDƏD

Barmaqlıq

1

Pasport

1

*10 ədəddən çox olmayan bir qrup quyu qapağı üçün 1 pasportun hazırlanmasına icazə verilir.

Digər məhsul kateqoriyaları