Yağış suyu barmaqlığı yüksək müqavimətli kürəvari qrafit çuqun, GGG50 E600 EN 1433

Ümumi məlumat və spesifikasiyalar

Uzunluq; 498 mm
En; 240 mm
Hündürlük; 36 mm
Yük sinfi; 600 kN
Material; Yüksək müqavimətli kürəvari qrafit çuqun GGG50.
Kütlə; 9.4 kq

Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər

DETAL

ƏDƏD

Barmaqlıq

1

Pasport

1

*10 ədəddən çox olmayan bir qrup quyu qapağı üçün 1 pasportun hazırlanmasına icazə verilir.

Digər məhsul kateqoriyaları