Siyirtmə qovşağı

Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri

Siyirtmə qovşağı flanşlı gövdədən, profil, profil başlıqlarından və qapaqdan ibarətdir.
Gövdə və qapaq boz çuqundan istehsal olunur GG-25 (ГОСТ СЧ 25).
Korroziyadan qorunma: Gövdə və qapaq 2 qat Bitum boya ilə örtülmüşdür.

Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər

No DETAL MATERİAL ƏDƏD
1 Gövdə Çuqun GGG25 1
2 Qapaq Çuqun GGG25 1
3 Profil alt başlığı Çuqun GGG25 1
4 Profil üst başlığı Çuqun GGG25 1
5 Profil Qalvanizli polad 1
6 Bolt-qayka Qalvanizli polad 2
7 Bolt-qayka Qalvanizli polad 2

Ölçü və parametrlər

D1 D2 D3 H mm SƏBƏTƏ AT
138 180 216 160

Digər məhsul kateqoriyaları