Zavodlar

Metal hasar istehsal sahəsi

Metal Hasar İstehsal Sahəsində eni 2.5 metr və hündürlüyü 2.5 metrə qədər olan tel hasarlar istehsal edilir. Hasarların hazırlanmasında sinklənmiş tellər isdifadə olunduğundan məhsulun karroziyaya davamlılığı olduqca yüksəkdir. Rulon şəklində gələn tellər ilk olaraq düz formaya salınaraq kəsilir. Daha sonra qaynaq olunur. Sifarişə əsasən istehsal olunan hasara qəlib vasitəsilə bükülmələr verilir. Son mərhələdə məhsul istənilən rəng ilə boyanaraq quruma xəttinə daxil olur.

Boyama mərhələsi elektrostatik toz boya vasitəsilə, bişirmə üsulu ilə həyata keçirilir. MH istehsal sahəsində xüsusi olaraq hasarlara uyğun dirək və dayaqlar da hazırlanır. Tel hasarlar bir-birinə dirək və klipslər vasitəsilə bərkidilir. İstehsal olunan hasarların bütün montaj hissələri zavod tərəfindən təmin edilir. Sifarişə uyğun olaraq hasarların üstünə meyillilik vermək və tikanlı məftil əlavə etmək mümkündür.