Xidmətlər

Polad boru izolyasiyası

Müəssisəmizin “Polad Boru Zavodu” - da eyni zamanda polad boruların iç və çöl hissələrinin izolyasiyası xidməti yerinə yetirilir. Müştərinin istəyindən asılı olaraq boruların istismar müddətinin artırılması, karroziyaya uzun illərlə davamlı olması üçün iç hissə epoksid boya örtüyü, çöl hissə isə öncə quru boya daha sonra polietilen örtüklə izolyasiya edilir.

Müasir laboratoriya avadanlıqlarda izolyasiaya örtüklərinin standartın tələblərinə cavab verməsini təmin etmək üçün lazımi sınaqlardan keçirilir. Daxili izolyasiya örtüyü EN 10339, xarici izolyasiya örtüyü EN 10289, daxili və xarici quru boya örtüyü AWWA C210, polietilen örtük isə DIN 30670 stantartının tələblərinə uyğundur.