Siyirtmələr və demontaj hissələri

Siyirtmə qovşağı

Torpaq altında və ya asfalt örtük altında olan boru kəmərlərinə birləşdirilmiş olan müxtəlif növ siyirtmələri idarə etmək üçün bu qovşaqlard...