Qofralı kanalizasiya borusu ( korige boru)

 Qofralı polietilen boruları (korige boru)  müəssisəmizdə həm ikiqat, həmdə üçqat olaraq istehsal olunur. İki qat borular 150DN-600DN diametri aralığında, üç qat boru istehsalımız isə  əsasən 500DN-2400DN diametri  aralığındakı borulara tətbiq edilə bilir. Üç qat borularımızda yüksək sıxlıqlı polietilen(HDPE) tərkibli daxili qat, polad və yapışdırıcı polietilendən ibarət ara qat və xarici görünüşü hamar göstərən yüksək sıxlıqlı polietilen(HDPE) tərkibli xarici qat məhsulun maya dəyərinin aşağı düşməsi və istismar müddətinin dahada artmasını təmin etmiş olur. 

ÖLÇÜ VƏ PARAMETRLƏR 

STANDARTLAR TS 418-2 - EN 12201-2;  ASTM 2435-12 
NOMİNAL  DİAMETR Ø 150 - 2400 mm 
DİVAR QALINLIĞI  2 - 15 mm 
BORU UZUNLUĞU  3-13.5mt 
XAMMADƏSİ  PE 100; Dəmir lent 

SƏRTLİK (SN

4-16 KN/m2

 

İzləyin