Təmizləyici klapan

Təmizləyici klapan isti və soyuq su sistemlərində, təzyiqli hava xətlərində, turşu və qələvi məhlulu olmayan  axınlarda  tətbiq  olunur. Yaşayış  binaları  və  sənayedə  su  sistemində olan bərk zibili filtirləmək üçün istifadə edilir.

SPESİFİKASİYALAR

İzləyin