Polad boru

Spiral qaynaqlı polad borular, spiral formasında və tamamilə tozaltı qaynaq üsulu ilə qövs şəkilli birləşdirilərək istehsal olunan polad borulardır. İstehsal xətti boyunca borular mütəmadi olaraq müvafiq testlərdən keçirilir: Hazır məhsul avtomatlaşdırılmış plazma dəzgahı ilə standart və ya müştəri tələbinə uyğun ölçülərdə kəsilir.

ÖLÇÜ VƏ PARAMETRLƏRİ

Məhsulun adı  Spiral qaynaqlı polad boru
Divar qalınlığı   6-25 mm 
Borunun diametri   ø 406- ø 2540 mm 
Borunun uzunluğu 6000-16000 mm 

İSTEHSAL ARALIĞI

İzləyin