Bulaq qurğusu

 Bulaq qurğusu vasitəsilə yeraltı su kəməri şəbəkəsindən suyun yer səthinə çıxması mümkündür. Bulaq qurğusu əhalinin içməli su ilə təmin olunmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu bulaq qurğusu müxtəlif ictimai yerlərdə quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

İzləyin