Quyu qapaqları

Lyuk qapağı yağış və ya çirkab su kanallarının havalandırılması və yoxlanılması, təmirlərin aparılması və quyuların üstünün örtülməsində istifadə edilir. Kilid mexanizmi vasitəsilə icazəsi olmayan şəxslərin müdaxilə etməsinin, qapağın tərpənməsinin və oynamasının qarşısını almaq olur.

 

İzləyin