Safety Alert

Bu məlumatlar bazası həmçinin işçilərimiz və maraqlı şəxslərə mühüm hadisələr, hallar və baş vermiş qəza halları haqqında xatırlatmaq üçün bizim Yaddaş Mərkəzimiz olacaq. Yaddaş bizə gələcəkdə eyni səhvlərdən yayınmağa kömək edəcək və bizim qəzadan və zədələnmədən uzaq qalmağımızı təmin edəcək.