Polietilen Məmulatlar Zavodu

Polietilen məmulatlar Zavodu "Azertexnolayn" MMC-nin tərkibində 2013- cü ildə fəaliyyətə başlamışdır:

Qofralı polietilen buoruların hazırlanması üçün yüksək keyfiyyətli xammal seçilir. Borular 3 qatdan – yüksək sixlıqlı polietilen (HDPE ) tərkibli daxili qat , polad və yapışdırıcı polietilendən ibarət ara qat, xarici görünüşü hamar göstərən yüksək sıxlıqlı polietilen ( HDPE)  tərkibli qatdan ibarətdir. Yüksək keyfiyyətli qofralı borular xarici qatındakı büzməli məsamələr sayəsində ağır tonlu yük avtomobillərinə qarşı olduqca dözümlüdür.