Statistik Hesab Əsasları

Halqa Müqaviməti

Boru dairəsinin davamlığı halqa müqaviməti ilə təyin olunur. Halqa müqaviməti boru profilinin həndəsi şəkilinə və istifadə vəsaitinin struktur dayanıqlığına bağlıdır.

Torpaq Yükü hesabı

Elastik boruların dizayn hesablarında icazə verilən deformasiya 5% təşkil edir.

 

 

Daha çox öyrən: