Polietilen Borularının Quruluşu

  • 3 qatdan ibarətdir :

  1.  Yüksək sıxlıqlı polietilen ( HDPE ) tərkibli daxili qat
  2.  Polad və yapışdırıcı polietilendən ibarət ara qat
  3.  Xarici görünüşü hamar göstərən yüksək sıxlıqlı polietilen ( HDPE ) tərkibli qat
  • Xarici qatındakı büzməli məsamələr sayəsində ağır tonlu yük avtomobillərinə qarşı dözümlülük

  • Gerilmə və burulmaya qarşı dözümlülük

  • Xarici sıxışdırılmalara qarşı dözümlülük

  • Daxili və xarici polietilen izolyasiyası ilə paslanma və digər kimyəvi təsirlərə qarşı dözümlülük

  • Bir birinə qaynaq edilməsi rahatdır

  • Qiymətdə ucuz, keyfiyyətdə yüksəkdir 

 

 

 

Daha çox öyrən: