Oynaqlı klapan

Oynaqlı klapan yaşayış binaları və sənayedə tullantı sularının geriyə axınının qarşısını almaq üçün kanlizasiya xətlərinin sonuna və su hövzələrinə quraşdırılır.

 

İSTEHSAL MATERİALI

 

 

Daha çox öyrən: