Təmizləyici klapan

Təmizləyici klapan isti və soyuq su sistemlərində, təzyiqli hava xətlərində, turşu və qələvi məhlulu olmayan axınlarda tətbiq olunur. Yaşayış binaları və sənayedə su sistemində olan bərk zibili filtirləmək üçün istifadə edilir.

 

 

İSTEHSAL STANDARTLARI

 

 

İSTEHSAL MATERİALI

 

 

 

Daha çox öyrən: