Siyirtmə qovşaği

Siyirtmə qovşağı yeraltı quraşdırılmış siyirtmələri uzaqdan idarə etmək üçün istifadə edilir.

 

 

 

İSTEHSAL STANDARTLARI

 

 

İSTEHSAL MATERİALI

 

 

Daha çox öyrən: