Əks klapan

Əks klapan mayenin bir istiqamətdə axınını təmin edir. Şaquli və üfiqi istiqamətdə quraşdırmaq mümkündür. Axın dəyişikliyinə uyğunlaşır və axının kəsildiyi hallarda sürətlə bağlana bilir. Nəzarətə ehtiyacı olmayan məhsuldur.

 

 

İSTEHSAL STANDARTLARI

 

 

İSTEHSAL MATERİALI

 

 

 

Daha çox öyrən: