Hava klapani

Hava klapanı su sisteminin səmərəliliyini təmin edir, təzyiqli boru kəmərinin içində yığılmış havanı azad edir və ya sistemi hava ilə təmin edir. Kənar müdaxilə tələb olunmadan və təmirə ehtiyac olmadan işləyə bilir.

 

İSTEHSAL STANDARTLARI

 

İSTEHSAL MATERİALI      

 

 

 

 

Daha çox öyrən: