Demontaj hissələristehsal

Demontaj hissəri siyirtmələrin asan quraşdırılıb-sökülməsini həyata keçirir. ±25 mm hərəkət qabiliyyətinə malikdir.

 

 

İ İSTEHSAL STANDARTLARI

 

İSTEHSAL MATERİALI

 

 

 

 

Daha çox öyrən: