Yerüstü yanğin hidranti

Yerüstü yanğın hidrantı şəhər şəbəkə boru kəmərlərindən yanğın xortumu ilə su götürə bilmək üçün xortumun asanlıqla birləşdirilmə və ayrılmasını təmin edir.

 

 

İSTEHSAL STANDARTLARI

 

 

İSTEHSAL MATERİALI

 

 

 

 

Daha çox öyrən: