Quyu qapaği

Quyu qapağı yağış və ya çirkab su kanallarının havalandırılması və yoxlanılması, təmirlərin aparılması və quyuların üstünün örtülməsində istifadə edilir. Kilid mexanizmi vasitəsilə icazəsi olmayan şəxslərin müdaxilə etməsinin, qapağın tərpənməsinin və oynamasının qarşısını almaq olur.

 

 

İSTEHSAL STANDARTLARI

 

 

İSTEHSAL MATERİALI

 

 

 

Daha çox öyrən: