Dairəvi siyirtmə

Dairəvi siyirtmə içməli su şəbəkələri və su təchizatı xətlərində istifadə edilir. Yeraltı və yerüstü quraşdırma üçün uyğundur. Kipliyi təmin edən kipləşdirici rezin başqa hissələsökülmədən dəyişdirilə bilir. Xüsusu reduktor vasitəsilə ilə idarə oluna bilir.

 

İSTEHSAL STANDARTLARI

 

 

İSTEHSAL MATERİALI

 

 

 

Daha çox öyrən: