Sürgülü Siyirtmə

Sürgülü siyirtmə isti və soyuq su sistemlərində, turşu və qələvi olmayan mühitdə, yanıcı olmayan axışlarda tətbiq edilir. Yeraltı və yerüstü quraşdırma üçün uyğundur. İki istiqamətli axın mümkündür. Uzaqdan idarə olunma sisteminə malikdir

 

 

 

İSTEHSAL STANDARTLARI 

 

 

İSTEHSAL MATERİALI

 

 

 

Daha çox öyrən: