Tətbiqi sahələri

  • Xam neft booru xətləri
  • Təbii qaz boru xətləri
  • Su xətləri
  • Neft emalı zavodları
  • Sənaye boru xətti şəbəkələri
  • Polad konstruksiyalar
  • Qazma quyularında
  • Dəniz limanlarında və gəmilərin tikintisində
  • Yüksək temperaturlu su xətlərində
  • Xüsusi tətbiqlərdə 

 

 

Daha çox öyrən: