İstehsal Prosesi

 Spiral qaynaqlı polad borular, spiral formasında və tamamilə tozaltı qaynaq üsulu ilə qövs şəkilli birləşdirilərək istehsal olunan polad borulardır. İstehsal xətti boyunca borular mütəmadi olaraq müvafiq testlərdən keçirilir. Hazır məhsul, avtomatlaşdırılmış plazma dəzgahı ilə standard və ya  müştəri tələbinı uyğun ölçülərdə kəsilir. 

 

Daha çox öyrən: