Əməyin təhlükəsizliyi

Azertexnolayn MMC-nin fəaliyyətində  təhlükəsizlik prioritetlərimizin fövqündə duran əsas dəyərdir.Şirkətin, "Hər kəsin təhlükəsizlik haqqında öz nəzər nöqtəsini ifadə etmək və istənilən təhlükəli işi DAYANDIRMAQ hüququ və məsuliyyəti"ni qəti şəkildə müəyyən edən təhlükəsizlik prinsipləri və təcrübələri təlimlərini almış, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı və neft emalı layihələrində işləyən 700-dən çox işçiləri və layihə podratçıları var. Biz işçilərimizin, podratçılarımızın və yerli cəmiyyətin səhhəti və təhlükəsizliyinə yüksək dərəcədə sadiqik. Təhlükəsizliyə bağlılığın elementi kimi Azertexnolayn-ın Təhlükəsizlik, Səhiyyə, Ətraf Mühit və Keyfiyyət proqramı üçün birbaşa nəzarəti həyata keçirən  xüsusi ali idarəetmə komitəsi yaradılıb. Şirkətin Direktoru Tofiq Məmmədovun sədrlik etdiyi bu komitə aşağıdakı xüsusi yaradılmış bir sıra təhlükəsizlik təşəbbüslərinin icra edilməsinə nəzarət edir. Təşəbbüslərin bəziləri aşağıdakılardır:

  •  İş üçün İcazə sisteminin inkişaf etdirilməsi
  • Beynəlxalq standartlara riayət etməyə kömək edəcək üçüncü tərəf təlimlərinin tətbiqi.
  • Təhlükəsiz avadanlığın izolyasiyası və eynizamanlı əməliyyatlar.
  • Təhlükəsizlik dizaynları və mədəniyyətinin təkmilləşmələrinin tətbiqi.
  • Risklərin qiymətləndirilməsinin yenilənmiş prosesi, personalla iclas və qəza araşdırma modeli
  • İşçilər və podratçılar üçün fərdi qoruyucu geyim üçün yeni, daha sərt tələblərin tətbiqi.

Təşəbbüslər və dəyişikliklər proqramı insanların işinin hər bir aspektində təhlükəsizliyə münasibətində və onların davranışında dəyişiklik etmiş və etməyə davam edir.

Bu məlumatlar bazası həmçinin işçilərimiz və maraqlı şəxslərə mühüm hadisələr, hallar və baş vermiş qəza halları haqqında xatırlatmaq üçün bizim Yaddaş Mərkəzimiz olacaq. Yaddaş bizə gələcəkdə eyni səhvlərdən yayınmağa kömək edəcək və bizim qəzadan və zədələnmədən uzaq qalmağımızı təmin edəcək.

İzləyin